Oikeudellinen huomautus

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään. 

National Restaurant Association Solutions, LLC:llä (“Solutions”) on lupa toteuttaa ServSafe®-koulutuskurssi (“Kurssi”), jonka omistaa National Restaurant Association Educational Foundation -säätiö (“NRAEF” ja yhdessä Solutionsin kanssa “Yhdistyneet tahot”). Katsomalla tai käyttämällä kurssiamme hyväksyt seuraavat käyttöehdot. Et saa katsoa tai käyttää kurssia, jos et hyväksy ja noudata näitä ehtoja. 

Kurssilla esitetyt tiedot tarjotaan vain yleisen tason koulutus- ja tiedotustarkoituksiin, eikä niillä pyritä antamaan laillista, liiketoiminnallista tai riskienhallintaan liittyvää ohjeistusta tai neuvoja millekään osapuolelle. Nämä tiedot eivät ole yhdenkään osapuolen tiettyyn toimintaan kohdistettuja ohjeita tai neuvoja. Kurssin materiaalien pohjalta käytäntöjä ja toimintatapoja kehittäviä osapuolia kehotetaan hankkimaan lakiasiantuntijoiden neuvoja toimintatapoihinsa ja paikallisiin lakeihin liittyvissä asioissa. Vaikka yhdistyneet tahto pyrkivät tarjoamaan tarkkaa ja ajankohtaista tietoa luotettavina pidetyiltä lähteiltä, yhdistyneet tahot ja heidän työntekijänsä, kumppaninsa, johtajansa, kirjoittajansa, yhteistyökumppaninsa jakelijansa ja edustajansa eivät takaa, että kurssilla annettu tieto on tarkkaa, ajankohtaista tai täydellistä. KURSSILLA ANNETUT TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN JA NÄIHIN RAJOITTUMATTA EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI TAKUU LOUKKAAMATTOMUUDESTA.  

Kurssin käyttöäsi koskien hyväksyt täten, että luovut suurimmassa lain sallimassa laajuudessa kaikista nykyisistä ja mahdollisesti tulevista vaateista, joita sinulla on yhdistyneitä tahoja, heidän työntekijöitään, kumppaneitaan, johtajiaan, kirjoittajiaan, yhteistyökumppaneitaan, jakelijoitaan tai edustajiaan vastaan. Yhdistyneet tahot, heidän työntekijänsä, kumppaninsa, johtajansa, kirjoittajansa, yhteistyökumppaninsa, jakelijansa tai edustajansa eivät missään tapauksessa ole korvausvelvollisia mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, varoitusluonteisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tuotteiden tai palveluiden hankkiminen tai korvaaminen, käytön menettäminen, tuottojen menettäminen tai liiketoiminnan keskeytyminen), tapahtuipa vahinko millä tahansa tavalla ja minkä tahansa korvausvelvollisuutta koskevan periaatteen alaisuudessa, olipa sitten kyseessä sopimus, suora korvausvelvollisuus tai oikeudenloukkaus (mukaan lukien laiminlyönti tai muu vastaava), joka johtuu millään tavalla kurssin käytöstä tai kurssin sisältämistä tiedoista, vaikka tällaisista vahingoista on varoitettu. Tämä vastuuvapauslauseke koskee kaikkia vahinkoja, loukkaantumisia tai menetyksiä, jotka johtuvat mistään tietojen epätarkkuuksista tai puutteista tai mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jotka on jätetty tekemättä kurssin sisällön vuoksi.  

Kurssi sisältää yksinoikeudellisia materiaaleja ja tietoja, joihin kuuluu niihin rajoittumatta tekstiä, kuvia, videota, ääntä, grafiikkaa, nimiä, tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta NRAEF omistaa kaikki oikeudet, myös tekijänoikeudet ja omistusoikeudet, kurssin sisältöön ja kurssille valittuun todenperäiseen tietoon sekä tämän tiedon järjestelyyn, jota ei saa kopioida, skannata, uudelleentuottaa, säilöä palautusjärjestelmään, siirtää, julkaista (missään muodossa tai millään tavalla) tai muutoin käyttää mistään muusta syystä kuin henkilökohtainen käyttö ilman NRAEF:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi Yhdysvaltain tekijänoikeuslain kohtien 107 ja 108 sallimilla tavoilla.  

Pyynnöt käyttää tai uudelleentuottaa kurssin materiaaleja tulee osoittaa tänne: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Sähköposti: permissions@restaurant.org

ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association ja Solutions -nimet ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Solutionsin käyttöön, eikä niitä saa käyttää ilman kunkin merkin kirjallista lupaa. 

Kurssin käyttöäsi koskien hyväksyt täten nämä käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme, joka löytyy osoitteesta https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta https://www.servsafe.com/Terms-of-Use, ja myyntiehdot, jotka löytyvät osoitteesta https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, jotka sisällytetään tähän tällä viitteellä. Hyväksyt myös, että näitä ehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Yhdysvaltojen Illinoisin osavaltion lakien mukaisesti huomioimatta lakiristiriitoja koskevia säännöksiä ja että kaikki kurssia koskevat vaateet ja kanteet sekä muut toimenpiteet pitää laittaa vireille Illinoisin osavaltiossa. Voimme oman harkintavaltamme perusteella edellyttää, että esität kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat kiistat Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistykselle (American Arbitration Association) lopullista ja sitovaa sovittelua varten Illinoisin osavaltion lakeja käyttäen. Kaikki yhdistyneitä tahoja vastaan vireille laittamasi lailliset toimenpiteet tulee aloittaa vuoden kuluessa siitä, kun toimenpiteen syy ilmenee, tai asia katsotaan luovutetuksi ja toimenpide estetään. 

Puolustat ja vapautat vastuusta yhdistyneet tahot ja heidän kumppaninsa ja edustajansa kaikista vahingoista, menetyksistä, kuluista ja maksuista (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, oikeudenkäyntikulut, sovittelukulut ja korvaussummat), jotka ovat aiheutuneet mistään vaateesta tai kanteesta siinä laajuudessa kuin tällainen vaade tai kanne johtuu kurssin luvattomasta tai vääränlaisesta käytöstä sinun toimestasi tai puolestasi.