Jogi nyilatkozat 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Minden jog fenntartva. 

A National Restaurant Association Solutions, LLC („Solutions”) jogosult a ServSafe® képzési tanfolyam („Tanfolyam”) lebonyolítására, amely a National Restaurant Association Educational Foundation („NRAEF”, és a Solutions-szel együtt a „Társult szervezetek”) tulajdonában van. A Tanfolyamhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Nem férhet hozzá a Tanfolyamhoz és nem használhatja azt, ha nem ért egyet az alábbi feltételekkel, és nem tartja be azokat. 

A Tanfolyamon közölt információk kizárólag általános oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem szolgálnak jogi, üzleti vagy kockázatkezelési tanácsadásként egyik fél számára sem, és nem nyújtanak tanácsadást bármely fél saját gyakorlatával kapcsolatban. A Tanfolyam tananyaga alapján irányelveket és eljárásokat kidolgozó feleknek javasolt a saját gyakorlatukkal és a helyi jogszabályokkal kapcsolatban jogi tanácsadó tanácsát és útmutatását kérnie. Bár a Társult szervezetek megbízhatónak ítélt forrásokból összeállított, pontos és naprakész információk közlésére törekszenek, a Társult szervezetek és alkalmazottaik, kapcsolt vállalkozásaik, igazgatóik, szerzőik, adatszolgáltatóik, forgalmazóik és megbízottjaik nem vállalnak felelősséget vagy szavatosságot a Tanfolyamban található vagy azon keresztül elérhető információk pontosságára, naprakészségére vagy teljességére vonatkozóan. A TANFOLYAMBAN TALÁLHATÓ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST.  

A Tanfolyam használatával beleegyezik, hogy a jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben lemond minden jelenlegi és jövőbeli követeléséről, amely a Társult szervezetekkel és azok alkalmazottaival, kapcsolt vállalkozásaival, igazgatóival, szerzőivel, adatszolgáltatóival, forgalmazóival és megbízottjaival szemben felmerül vagy felmerülhet. A Társult szervezetek vagy azok alkalmazottai, kapcsolt vállalkozásai, igazgatói, szerzői, adatszolgáltatói, forgalmazói vagy megbízottjai semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmiféle közvetlen, közvetett, előre nem látható, különleges, példát statuáló vagy okozati kárért (beleértve, de nem kizárólagosan a beszerzést, a helyettesítő árukat vagy szolgáltatásokat, a használati érték elvesztését, nyereségkiesést vagy az üzleti tevékenység megszakítását), bármilyen okból és bármely jogszabályi felelősség alapján, akár szerződéses, objektív felelősségen alapuló vagy szerződésen kívüli károkozásért (beleértve a hanyagságot vagy más módot), amely bármilyen módon a Tanfolyam vagy az abban foglalt információk használatából ered, még akkor sem, ha tudomásukra hozták az ilyen károk lehetőségét. A felelősség ezen kizárása vonatkozik minden olyan kárra, sérülésre vagy veszteségre, amely a Tanfolyam tartalmából eredő pontatlanságokból vagy mulasztásokból, illetve a Tanfolyam tartalma alapján tett vagy nem tett lépésekből ered.  

A Tanfolyam védett anyagokat és információt tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, fényképeket, videókat, hanganyagokat, grafikákat, neveket, védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket. Ha nincs másképp feltüntetve, az NRAEF tulajdonában van minden jog, beleértve a Tanfolyam tartalmát, valamint a Tanfolyamban szereplő tényszerű információk gyűjteményének és elrendezésének szerzői jogát, jogcímét és érdekeltségeit, amelyeket az NRAEF előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos másolni, szkennelni, reprodukálni, adatlekérdező rendszerben tárolni, továbbítani, közzétenni (bármilyen formában vagy bármilyen eszközzel) vagy más módon felhasználni a személyes használaton kívül más célra, az Egyesült Államok 1976.évi szerzői jogi törvényének 107. és 108. szakaszában megengedett kivételektől eltekintve.  

A Tanfolyam anyagának felhasználására vagy reprodukálására vonatkozó kérelmek a következő címre küldhetőek: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

A ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association és Solutions nevek és logók bejegyzett védjegyek, amelyek használatára a Solutions engedélyt kapott, és ezek nem használhatóak fel az egyes védjegyek tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. 

A Tanfolyam használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket, valamint a https://www.servsafe.com/Privacy-Policy oldalon található adatvédelmi irányelveinket, a https://www.servsafe.com/Terms-of-Use oldalon található felhasználási feltételeket és a https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale oldalon található értékesítési feltételeket, amelyek hivatkozásként a jelen dokumentum részét képezik. Ön továbbá elfogadja, hogy a jelen feltételeket az Amerikai Egyesült Államok Illinois államának törvényei szabályozzák és a feltételek azokkal összhangban értelmezendők – tekintet nélkül a kollíziós szabályokra –, illetve azt, hogy a Tanfolyammal kapcsolatban, bármilyen jogalapon felmerülő keresetet Illinois államban kell benyújtania. Saját belátásunk szerint megkövetelhetjük Öntől, hogy a jelen feltételekből eredő vitás kérdéseket az Amerikai Választottbírósági Szövetség választottbírósági szabályzata alapján, Illinois állam törvényeit alkalmazva, végleges és kötelező érvényű választottbírósági eljárás alá vonja. Amennyiben bármely, a Társult szervezetek ellen benyújtott keresetnek jogalapja keletkezik, azt a keletkezéstől számított egy éven belül hatályba kell léptetni, vagy az semmisnek tekintendő. 

Ön kártalanítja és megvédi a Társult szervezeteket, valamint azok kapcsolt vállalkozásait és megbízottjait minden olyan kárral, veszteséggel, költséggel és kiadással (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat, a bírósági eljárás költségeit, a kárrendezési költségeket és a megítélt összegeket) szemben, amely bármely követeléssel kapcsolatban felmerül, amennyiben ezen követelés a Tanfolyam Ön vagy az Ön nevében történő jogosulatlan vagy jogellenes használatának vagy a Tanfolyamhoz való hozzáférésének következtében keletkezik.