Yasal Uyarı 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Tüm hakları saklıdır. 

National Restaurant Association Solutions, LLC (“Solutions”), National Restaurant Association Education Foundation’ın (“NRAEF” veya Solutions ile birlikte “Dernek Kuruluşları”) sahibi olduğu ServSafe® eğitim kursunu (“Kurs”) uygulama lisansına sahiptir. Kursa erişim sağlayarak veya Kursu kullanarak aşağıdaki kullanım hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşulları kabul etmemeniz ve bunlara uymamanız durumunda Kursa erişim sağlayamaz veya Kursu kullanamazsınız. 

Kursta sunulan bilgiler yalnızca genel eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tarafa hukuki, ticari veya risk yönetimine ilişkin tavsiye sunmayı amaçlamaz ve hiçbir şekilde hiçbir tarafın belirli uygulamalarına ilişkin tavsiye niteliği taşımaz. Kurstaki materyallere dayanarak politika ve prosedür geliştiren tarafların, uygulamalarına ve yerel yasalara ilişkin olarak hukuk müşavirlerinden tavsiye ve rehberlik almaları önerilir. Her ne kadar Dernek Kuruluşları, Kursun güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenen doğru ve güncel bilgileri içermesini sağlamaya çalışsa da Dernek Kuruluşları ve Dernek Kuruluşlarının çalışanları, bağlı kuruluşları, yöneticileri, yazarları, katkıda bulunanları, dağıtımcıları ve temsilcileri, Kursta sağlanan ve Kurs aracılığıyla ulaşılan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz yahut garanti vermez. KURSTA SAĞLANAN VEYA KURS ARACILIĞIYLA ULAŞILAN BİLGİLER, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULUR.  

Kursu kullanımınız ile ilgili olarak, Dernek Kuruluşlarına ve Dernek Kuruluşlarının çalışanlarına, bağlı kuruluşlarına, yöneticilerine, yazarlarına, katkıda bulunanlarına, dağıtımcılarına ve temsilcilerine karşı şu anda sahip olduğunuz veya gelecekte sahip olabileceğiniz her türlü hak talebinden yasaların izin verdiği en geniş ölçüde feragat etmeyi kabul ediyorsunuz. Hiçbir koşulda Dernek Kuruluşları veya Dernek Kuruluşlarının çalışanları, bağlı kuruluşları, yöneticileri, yazarları, katkıda bulunanları, dağıtımcıları veya temsilcileri, nasıl ortaya çıktığı ve sözleşme, kusursuz sorumluluk veya haksız fiil hukuku (ihmal veya başka türlü haksız fiil dâhil olmak üzere) çerçevesinde olup olmadığı fark etmeksizin sorumluluk teorisi kapsamında olan ve Kursun veya Kursta yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklanan hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, örnek niteliğinde veya sonuç kabilinden ortaya çıkan (tedarik veya ikâme mal veya hizmet, kullanım kaybı, kâr kaybı veya iş kesintisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zarardan, bu tür zararların olasılığı konusunda uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk reddi, Kursun içeriğine dayalı olarak ortaya çıkan her türlü yanlışlık veya ihmalden yahut gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen her türlü işlemden kaynaklanan tüm hasar, yaralanma veya kayıplar için geçerlidir.  

Kurs; metin, fotoğraf, video, ses, grafik, ad, ticari marka ve hizmet markaları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel materyal ve bilgiler içerir. Belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Kurs içeriği ve Kurstaki gerçek bilgilerin seçimi ve düzenlenmesi ile ilgili telif hakkı, mülkiyet hakkı ve çıkar dâhil tüm haklar NRAEF’ye ait olup kurs içeriği, 1976 Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası Bölüm 107 ve 108 kapsamında izin verilen durumlar hariç olmak üzere, kişisel kullanım dışında herhangi bir nedenle NRAEF’nin önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, taranamaz, çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez, yayınlanamaz (herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle) veya başka bir şekilde kullanılamaz.  

Kurstaki materyallerin kullanılmasına veya çoğaltılmasına ilişkin talepler şu adrese iletilmelidir: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
E-posta: permissions@restaurant.org

ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association ve Solutions adları ve logoları, Solutions’a kullanım lisansı verilmiş tescilli ticari markalardır ve her markanın kendi sahibinin açık yazılı izni olmadan kullanılamaz. 

Kursu kullanımınız ile ilgili olarak, bu hüküm ve koşulları ve işbu belgeye referans olarak dâhil edilen https://www.servsafe.com/Privacy-Policy adresindeki Gizlilik Politikamızı, https://www.servsafe.com/Terms-of-Use adresindeki Kullanım Koşullarımızı ve https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale adresinde yer alan Satış Koşullarımızı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca söz konusu hüküm ve koşulların hiçbir kanun ihtilafı hükmüne bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri İllinois Eyaleti yasalarına tabi olacağını ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacağını ve Kursla ilgili olarak size dava açma hakkı verebilecek her türlü nedenin İllinois Eyaletine taşınması gerektiğini kabul edersiniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu hüküm ve koşullardan doğan her türlü anlaşmazlığı, İllinois Eyaleti yasalarını uygulayan American Arbitration Association Tahkim Kuralları uyarınca nihai ve bağlayıcı tahkime göndermenizi talep edebiliriz. Dernek Kuruluşları aleyhine tarafınızca açılan her türlü dava, size dava açma hakkı veren nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir yıl içinde başlatılmalıdır yahut sonsuza kadar feragat edilmiş ve zaman aşımına uğramış sayılacaktır.

Kursun sizin tarafınızdan veya sizin adınıza yetkisiz veya yanlış şekilde kullanımından veya Kursa yetkisiz veya yanlış şekilde erişim sağlanmasından kaynaklanan hak taleplerinde ilgili hak talebiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü zarar, kayıp, maliyet ve harcamaya (makul avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları, uzlaşma masrafları ve hükmedilen tutarlar dâhil) karşı Dernek Kuruluşlarını ve Dernek Kuruluşlarının bağlı kuruluşlarını ve temsilcilerini tazmin edecek ve savunacaksınız.